Medeová Eva

  • angličtina
  • francúzština
  • fantasy
  • fikcia
  • komiks
  • motivačná
  • pre deti
  • pre mládež
  • sci-fi

V roku 2023 končím magisterské štúdium prekladateľstva a tlmočníctva z anglického a francúzskeho jazyka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V minulosti som sa venovala niekoľkým spoluprácam s internetovými obchodmi či s vydavateľstvami a recenzovala knižky. Už päť rokov pracujem v kníhkupectve Martinus, kde sa každodenne dostávam do kontaktu s knižným trhom a jeho fungovaním. Veľmi rada by som svoju lásku ku knihám šírila ďalej, a to práve prekladom do slovenčiny či redakciou textu, aby čo najviac ľudí malo prístup ku kvalitnej literatúre.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek