Melicher Marcel

  • taliančina
  • detektívka
  • dráma
  • fikcia
  • motivačná
  • odborná
  • populárno-náučná
  • pre deti

Som absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v odbore Taliansky jazyk a kultúra. Od roku 2011 sa venujem prekladu z taliančiny, spočiatku najmä odborným textom, v poslednom období aj audiovizuálnemu a literárnemu prekladu a redakcii.

Publikačná činnosť

  • 2023 Alberto Bertolazzi Volejbal vykreslený dětem Grada
  • 2023 Guido Barbujani Akí sme boli – Príbehy veľkých dejín človeka Grada redakcia
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek