Melicher Marcel

  • taliančina
  • detektívka
  • dráma
  • fikcia
  • motivačná
  • populárno-náučná
  • pre deti
  • pre mládež

Vyštudoval som taliansky jazyk a kultúru na FF UKF v Nitre a od roku 2011 sa venujem talianskemu jazyku. Aktívne prekladám hlavne odborné texty a tlmočím.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek