Meňhartová Michaela

  • angličtina
  • holandčina
  • detektívka
  • fantasy
  • fikcia
  • motivačná
  • pre deti
  • pre mládež
  • sci-fi

Som úspešnou absolventkou bakalárskeho stupňa na Univerzite Komenského v odbore preklad a tlmočenie so zameraním na anglický a holandský jazyk. Knihy ma odjakživa fascinovali a rada by som sa ich prekladu venovala aj profesionálne.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov