Mesárová Eva

 • taliančina
 • biografia
 • detektívka
 • dráma
 • fantasy
 • fikcia
 • motivačná
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež
 • sci-fi

Vyštudovala som taliansky a francúzsky jazyk, v roku 2009 som ukončila doktorandské štúdium so zameraním na teóriu a dejiny talianskej literatúry a v roku 2022 som sa habilitovala v rovnakom odbore na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1998 až 2022 som pôsobila na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici ako vyučujúca literárnych a translatologických disciplín v študijnom programe taliansky jazyk a kultúra. Literárnemu prekladu sa venujem od roku 2006. V minulosti to boli hlavne preklady relevantných ukážok z diel súčasnej talianskej literatúry v rámci odborných a vedeckých prác, monografií a učebných textov.

Publikačná činnosť

 • 2023 Beatrice Salvioni Špina Literárna bašta
 • 2006 Italo Calvino Mušle a čas RSL
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek