Nagyová Lenka

 • angličtina
 • maďarčina
 • biografia
 • fikcia
 • odborná
 • poézia

Bakalárske štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v odbore angličtina a maďarčina som absolvovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, magisterské štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v odbore angličtine a nemčina na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. V rokoch 2018-2022 som pracovala ako prekladateľka na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Budapešti, počas tohto obdobia som získala aj titul MBA v odbore odborník na diplomaciu a medzinárodné organizácie. Popri preklade sa venujem aj tlmočeniu, momentálne som na voľnej nohe. Umeleckému prekladu sa venujem od roku 2018, prekladám najmä z maďarčiny.

Publikačná činnosť

 • 2023 Teagan Hunter Svadba na blind Zelený kocúr
 • 2023 Titanilla Bőd Novota – Život v rukaviciach ŠportPress
 • 2023 Orsolya Karafiáth Sirény Brak
 • 2022 Veronika Szeghy-Gayer László Tost, mešťanosta Košíc Vienala sro.
 • 2021 István Kovács Príbeh jedného detstva Marenčin PT
 • 2020 Iveta Bartalos Tóth a Krisztina Mészáros Príručka (ne)dokonalej matky OZ Phoenix
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek