Nguyen Lucia

  • španielčina
  • taliančina
  • biografia
  • dráma
  • fikcia
  • komiks
  • motivačná
  • populárno-náučná
  • pre deti
  • pre mládež

Poctivá knihomoľka, pravopisná fanatička, zanietená milovníčka slova, jazyka a kultúry…

Od r. 2019 vyštudovaná prekladateľka, korektorka a tlmočníčka na voľnej nohe (ES > SK < IT), prevažne v technickej a obchodnej sfére. Skúsenosti som nadobudla aj v prekladateľskej agentúre, na zahraničných stážach a ako dobrovoľníčka v rôznych projektoch s ES/IT. Moja duša však túži patriť do literárneho sveta nielen ako jeho príjemkyňa, ale aj aktívna prispievateľka. Umelecký preklad ma sprevádzal pri titulkovaní filmov pre festival Viva la Película, počas skupinového prekladu poviedok Horacia Quirogu pod vedením pani docentky Evky Palkovičovej a tiež pri tvorbe diplomovej práce – preklad príbehov z doposiaľ nepreloženej knihy pre deti od Gianniho Rodariho.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov