Paučínová Lenka

  • angličtina
  • biografia
  • detektívka
  • fantasy
  • fikcia
  • motivačná
  • populárno-náučná

V roku 2009 som ukončila magisterské štúdium v odbore Moderná neslovanská filológia v špecializácii anglický jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Od roku 2012 na živnosť prekladám úžitkové texty, ale hľadám si uplatnenie aj v oblasti literárneho prekladu.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek