Poláček Ivo

  • angličtina
  • taliančina
  • populárno-náučná
  • pre deti

Vyštudoval som prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a taliansky jazyk v roku 2007. Aj keď sa venujem prevažne tlmočeniu na vysokej úrovni doma a v zahraničí, ako prekladateľ sa venujem prekladom populárno-náučnej literatúry pre deti a mládež. Na Univerzite Komenského vyučujem tlmočenie a preklad na Katedre anglistiky a amerikanistiky.

Publikačná činnosť

  • 2022 Jayneen Sanders Nie znamená nie Excalibook
  • 2022 Jayneen Sanders Povedz mi, čo sú hranice tela, súhlas a rešpekt Excalibook
  • 2022 Jayneen Sanders Moje telo patrí mne! Excalibook
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek