Šavelová Monika

 • taliančina
 • detektívka
 • esej
 • motivačná
 • odborná
 • poézia
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Vyštudovala som taliansky jazyk a kultúru, v roku 2016 som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre obhájila dizertačnú prácu s názvom Božská komédia ako výraz Danteho intelektuálnej biografie. Počas doktorandského štúdia, ale aj po ňom som vyučovala na Katedre romanistiky FF UKF (stredoveká literatúra, teória umeleckého a odborného prekladu, prekladové semináre), v súčasnosti pôsobím na Katedre translatológie FF UKF, kde sa zameriavam na teóriu umeleckého prekladu a kritiku prekladu.

Moje preklady staršej talianskej poézie vyšli najmä časopisecky (Studi italo – slovacchi, Proudy) a v autorskej monografii Dalle origini a Petrarca: commento e traduzione dei testi scelti (Nitra 2021). K ďalším prekladom, ktoré si osobne cením, patrí katalóg k výstave pri príležitosti 700. výročia úmrtia Danteho Alighieriho s názvom Tieň blaženého kráľovstva (2021), či Ecova úvaha o vplyve islamu na Danteho tvorbu.

Publikačná činnosť

 • 2023 Donatella Arcangeli ADHD rýchly sprievodca nielen pre učiteľov ZŠ Enigma
 • 2021 Bonvensin de la Riva Päťdesiat pravidiel stolovania. De quinquaginta curialitatibus ad mensam časopis Proudy
 • 2021 Cesare Pomarici Tieň blaženého kráľovstva
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek