Šebová Erika

 • čeština
 • nemčina
 • taliančina
 • biografia
 • fantasy
 • fikcia
 • motivačná
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore nemecký jazyk a taliansky jazyk na FFUK v Bratislave. Rigoróznu skúšku som absolvovala na Prešovskej univerzite v Prešove. V rigoróznej práci som sa zamerala na výskum rozvitého prívlastku v nemeckých reklamných textoch. Zaoberala som sa výučbou cudzích jazykov a prekladom kratších literárnych útvarov. V súčasnosti prekladám knihu pre mládež od rakúskeho autora.

Publikačná činnosť

 • 2023 Hans Watzlik Zlatý tátoš Pútnik svätovojtešský
 • 2016 Paul Tschurtschentaler Ježiško zvonárom Pútnik svätovojtešský
 • 2001 Italo Calvino Mestský holub Pútnik svätovojtešský
 • 2000 Bruno Ferrero Rodinné čriepky Pútnik svätovojtešský
 • 2000 Italo Calvino Huby v meste Pútnik svätovojtešský
 • 1999 Italo Calvino Liečba osím jedom Pútnik svätovojtešský
 • 1998 Domenico Agassi Svätý Alfonz Maria z Liguori Pútnik svätovojtešský
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek