Sliacka Jana

  • angličtina
  • ruština

Som študentkou štvrtého ročníka prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii anglický a ruský jazyk na Univerzite Mateja Bela. Vo svojej bakalárskej práci som sa zaoberala kritikou prekladu slangu románu Mechanický pomaranč od Anthonyho Burgessa. Časť z nej bola uverejnená aj v časopise Kritika prekladu. V rámci diplomovej práce na tému komentovaný preklad pracujem s poviedkou Recitatif od Toni Morrisonovej. Popri štúdiu sa venujem titulkovaniu a tlmočeniu, no rada by som sa uplatnila aj v oblasti prekladu krásnej literatúry, ktorá je môjmu srdcu veľmi blízka.

Publikačná činnosť

  • 2021 Jana Sliacka Mechanický pomaranč od Anthonyho Burgessa: Kritika prekladu slangu Belianum
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov