Švidroňová Anna

 • angličtina
 • čeština
 • biografia
 • detektívka
 • esej
 • fikcia
 • motivačná
 • populárno-náučná
 • pre mládež

V roku 2020 som ukončila magisterské štúdium štúdium editorstva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2021 sa venujem prekladateľstvu z angličtiny. Záujem o umenie a kultúru ma sprevádzal celý život, najmä čo sa týka literatúry a filmu. Mám rada historické a spoločenské témy, no rada si prečítam aj dobrý horor, biografiu alebo klasiku.

Publikačná činnosť

 • 2022 Hermann Melville Pisár Bartleby Zabudnuté knihy
 • 2021 Edgar Wallace Moriak Zabudnuté knihy in Vianočné detektívky
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov