Svítková Milina

 • bosniančina
 • chorvátčina
 • nemčina
 • srbčina
 • esej
 • fikcia
 • populárno-náučná
 • pre deti

Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore chorvátsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení doktorandského štúdia slavistiky so zameraním na chorvátsky jazyk a frazeológiu žila a pracovala vo Viedni. V akademickom roku 2018/2019 pôsobila ako vedecko-výskumná pracovníčka na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti sa venuje prekladu z nemeckého, chorvátskeho a srbského a jazyka.

Publikačná činnosť

 • 2023 Ulli Lust Hlasy bez ozveny. Príbeh zvukára nacistov Brak
 • 2023 Lana Bastašić Chyť zajaca Brak
 • 2021 Marina Mezak, Jasminka Salamon Plastové more Perfekt
 • 2021 Saša Stanišić Odkiaľ si Ikar
 • 2021 Katharina Nocun, Pia Lamberty Falšovaná pravda N Press
 • 2019 Milan Sikirica Pokusy pre mladých výskumníkov. Fyzika a chémia v kuchyni Perfekt spoluautorka prekladu Alica Kulihová
 • 2019 Jelena Bačić Alimpić Kolotoč Východoslovenský historicko-výskumný inštitút
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek