Szabóová Lucia

  • angličtina
  • maďarčina
  • biografia
  • esej
  • fikcia
  • odborná
  • populárno-náučná
  • pre mládež

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a kultúra na UMB v Banskej Bystrici (2015 – 2019), kde momentálne pokračujem ako externá doktorandka (2019 – súčasnosť) v študijnom programe literárna veda. Pracujem ako lektorka slovenského jazyka pre cudzincov a anglického jazyka v jazykovej škole RK UNIVERSA v Banskej Bystrici so snahou rozbehnúť vlastnú prekladateľskú a redakčnú prax. Odbornú prax počas magisterského štúdia som absolvovala v LCT – lingua, communicatio, translatio, o. z. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2018 – 2019).

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek