Vlhová Nina

  • angličtina
  • nemčina
  • biografia
  • esej
  • fikcia
  • motivačná
  • poézia
  • populárno-náučná
  • pre mládež

Som absolventkou štúdia prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii kombinácii anglický a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2019 pracujem ako tlmočníčka, prekladateľka a editorka na živnosť. Ostatné tri roky prekladám pre filmový festival Cinematik v mojich rodných Piešťanoch. V rokoch 2019 a 2020 som pracovala ako editorka diárov The Žurnál, pravidelne prispievam prekladmi článkov a esejí do magazínu Kapitál a v súčasnosti pracujem na preklade druhého knižného titulu pre vydavateľstvo Ikar.

Publikačná činnosť

  • 2021 Kim Kushner Milujem Kóšer Ikar
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek