Prístupy k redakčnej práci v premenách času

(Seminár pod vedením Kataríny Strelkovej a Alexandry Strelkovej)

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 5 eur / bežné 10 eur,
ostatní: študentské 10 eur / bežné 15 eur

Seminár má obmedzenú kapacitu 20 účastníkov, preto sa naň treba prihlásiť vopred na adrese halova@doslov.sk. Registrácia bude záväzná až po pripísaní účastníckeho poplatku na účet OZ DoSlov.

Bližšie informácie:
„Preklad obyčajne nie je pekný, keď je verný, a nie je verný, keď je pekný.“ William Somerset Maugham

Sme matka a dcéra, obe prekladáme i redigujeme, pracujeme spolu a navzájom sa ovplyvňujeme, často polemizujeme. Jednu formovali „staré zlaté časy“ Obzoru a Tatranu, druhá zas do profesie „vhupla“ v dnešných moderných časoch. No obe sa zhodujeme v tom, že preklad môže (musí!) byť verný aj pekný. Nie sme teoretičky, skôr chceme hovoriť o praktickej práci s textom.

Katarína sa podelí o skúsenosti zo začiatkov svojej prekladateľskej činnosti a o to, ako na ňu vplývali skúsení redaktori, porovná niektoré opakované preklady diel a preberie aj vybrané jazykové problémy, s ktorými sa prekladatelia a redaktori pasujú dodnes.

Alexandra zas vyberie praktické príklady zo svojich prekladov a redigovaných textov – v čom sa jej práca odlišuje od maminej, aké chyby sama robí i nachádza u iných, ako pracuje s dnešnými modernými zdrojmi, aká dôležitá je kvalitná rešerš a ako treba skutočne overovať aj to, či „stôl je stôl“.

Ak máte nejaké texty, s ktorými sa pasujete, pošlite nám ich vopred a môžeme sa spoločne na ne pozrieť.

PhDr. Katarína Strelková, PhD. (1944, Martin)

Vyštudovala odbor ruský a slovenský jazyk na FFUK v Bratislave, od 1969 do 2017 pôsobila na Katedre ruského jazyka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Popri pedagogickej činnosti sa venovala prekladu beletrie a populárno-náučnej literatúry z ruštiny (prvé preklady v časopise Život, Revue svetovej literatúry, následne vydavateľstvá Obzor, Tatran): napr. Fiodor Uglov – Chirurgovo srdce, Alexander Grin – Žiarivý svet, Nikolaj Amosov – Kniha o šťastí a nešťastiach, a ďalšie. Jej publikačná činnosť okrem prekladov zahŕňa aj články s problematikou prekladateľskej činnosti v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Po roku 1989 sa ako vedúca Katedry slovanských jazykov zamerala predovšetkým na pedagogickú činnosť a tvorbu metodických materiálov pre výučbu ruského jazyka v nových spoločenských podmienkach.

V roku 2007 vo vydavateľstve Kalligram vyšiel jej preklad románu Ľudmily Ulickej Medea a jej deti a v tom istom roku bola ocenená za prínos do rozvoja slovensko-ruských kultúrnych vzťahov medailou A. S. Puškina.

Dnes je už na dôchodku, neustále číta, počúva ruské audioknihy, opäť aj prekladá a rediguje (napríklad preklady Jána Štrassera) a venuje sa vnúčatám.

Alexandra Strelková (1978, Bratislava) 

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave, popritom študovala aj prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický a nemecký jazyk) na FiF UK, no štúdium neukončila, po dvoch rokoch na Univerzite v Regensburgu však získala titul B.A. v odbore anglických a amerických štúdií. Po 15 rokoch vo filmovej oblasti (filmové festivaly, Slovenský filmový ústav) sa v roku 2017 začala naplno venovať prekladateľskej a redakčnej práci. Vo vydavateľstve Absynt jej vyšli zatiaľ dva preklady (Ariel Levy – Proti všetkým pravidlám a Daniel Tammet – Narodený v modrú stredu), venuje sa aj prekladu odbornej literatúry (film, hudba, divadlo; napr. pre Kino Ikon) a redakčnej činnosti (knihy – prekladové i pôvodné texty, filmový časopis Kinečko, vydavateľstvo HADART, a ďalšie).

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Autor: o.z. DoSlov53

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2021. Prístupy k redakčnej práci v premenách času. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/pristupy-k-redakcnej-praci-v-premenach-casu/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti