Verzia – náš časopis venovaný literárnemu prekladu

Vyšlo prvé číslo nášho časopisu venovaného literárnemu prekladu a jeho reflexii. Začítajte sa do básní z Japonska či Dánska, do ukážok z pripravovaných kníh, kritiky, rozhovoru či úvah od renomovaných i začínajúcich autorov. Vznik časopisu podporil finančným príspevkom Fond LITA. Nájdete ho na adrese verzia.doslov.sk

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2020. Verzia – náš časopis venovaný literárnemu prekladu. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/verzia-nas-casopis-venovany-literarnemu-prekladu/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti