Diskusia: Redakcia 2020

Čo by sa malo udiať s prekladom knihy, kým odíde do tlače? Aké kompetencie majú editor, štylistický redaktor a jazykový redaktor? Do akej miery je potrebná ich komunikácia s prekladateľom? Aká je budúcnosť redaktorskej profesie a ako by mala vyzerať príprava novej generácie literárnych redaktorov? Odpovede na tieto otázky v diskusii s Barbarou Sigmundovou ponúknu Eva Mládeková, vydavateľka a redaktorka, Igor Hochel, spisovateľ, prekladateľ, redaktor, zakladateľ študijného odboru Editorstvo a vydavateľská prax, Tatiana Búbelová, redaktorka a Gabriela Magová, prekladateľka a redaktorka.

Vstup na diskusiu je voľný.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2021. Diskusia: Redakcia 2020. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/diskusia-redakcia-2020/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti