Preklad a redakcia štýlu a autorského idiolektu

Webinár s Mariánom Andričíkom

Miesto konania: Platforma MS Teams

Vstupné:
Členovia a členky DoSlov majú vstup zadarmo, stačí sa vopred prihlásiť na adrese halova@doslov.sk
ostatní: 10 eur, faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese halova@doslov.sk

Bližšie informácie:

Online seminár vychádza z Mikovej teórie štýlu, ktorú v oblasti umeleckého prekladu rozpracoval Anton Popovič. Rozsiahla, bezmála 40-ročná prax v prekladaní poézie i prózy, ako aj v redaktorskej práci mi dáva dostatok možností oprieť sa o skúsenosti z prekladu konkrétnych titulov a poukázať na vybrané ukážky z diel autorov ako John Keats, William Blake, beatnici či Ted Hughes. Osobitné miesto chcem venovať otázke štýlu a autorského idiolektu Johna Miltona, ktorému sa intenzívne venujem v posledných rokoch. Pri niektorých príkladoch využijem metódu komparácie  viacerých prekladov toho istého textu, ktorá sa mi osvedčila v pedagogickej praxi. Priestor bude aj na voľnú diskusiu a výmenu skúseností s účastníkmi a účastníčkami.

 

Marián Andričík – nar. 1964  v Humenom. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1988 – 1990 pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. V súčasnosti pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filogógií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Z angličtiny preložil vyše 30 knižných titulov, výskumne sa venuje najmä teórii umeleckého prekladu. Doposiaľ vydal štyri monografie: K poetike umeleckého prekladu (2004), Preklad pod lupou (2013) a Aspekty piesňového textu (2014) a Slovenská poézia v anglických knižných prekladoch (2021). V roku 1993 získal prémiu Slovenského literárneho fondu za preklad výberu z poézie Johna Keatsa, 1996 za preklad antológie beatnickej poézie, 2005 za preklad výberu z poézie Williama Blaka, 2006 za Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, 2007 za preklad výberu z poézie Dannieho Abseho Dúha na nočnej oblohe a v r.2008 za preklad trilógie Teda Hughesa Príbehy o Stvorení.

Ako nás citovať: Halová, Lucia. 2021. Preklad a redakcia štýlu a autorského idiolektu. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/preklad-a-redakcia-stylu-a-autorskeho-idiolektu/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti