Bachledová Marianna

 • angličtina
 • biografia
 • detektívka
 • esej
 • fikcia
 • odborná
 • populárno-náučná

Prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii Aj-Rj som vyštudovala na UMB v Banskej Bystrici (2009 — 2014), kde som pokračovala ako interná doktorandka (2014 – 2017). Ako odborná asistentka učím na KAA FF UMB preklad a tlmočenie a venujem sa výskumu v oblasti. Popritom mám vlastnú prekladateľskú a tlmočnícku prax. Prvú knihu som preložila v roku 2016.

Publikačná činnosť

 • 2020 Christy Lefteri Včelár z Aleppa Tatran
 • 2020 Ann Napolitano Milý Edward Tatran
 • 2020 Fergus Hume Biskupovo tajomstvo Európa
 • 2019 Hans Rosling Moc faktov Tatran
 • 2019 Delia Owensová Kde raky spievajú Tatran
 • 2019 Donald Henderson Pán Bowling si kupuje noviny Európa
 • 2018 Thomas C. Foster Čítaj romány ako profesor Tatran
 • 2018 Thomas C. Foster Čítaj literatúru ako profesor Tatran
 • 2018 Alice & Claude Askewovci V cudzom tele Európa
 • 2017 Tim Ferris Štvorhodinový pracovný týždeň Tatran
 • 2016 Guenter Lewy Masakry Arménov v Osmanskej ríši Belianum
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov