Bályová Viola

  • fínčina
  • ruština
  • detektívka
  • dráma
  • fantasy
  • fikcia
  • motivačná
  • pre mládež

Som študentkou posledného ročníka prekladateľstva a tlmočníctva so zameraním na fínsky jazyk a kultúru a ruský jazyk a kultúru. V rámci štúdia sa aktívne venujem najmä fínskemu jazyku. V roku 2018 som sa zúčastnila mesačného letného kurzu fínskeho jazyka a fínskej kultúry, v lete 2021 som absolvovala stáž na Veľvyslanectve SR v Helsinkách a momentálne participujem v mentorskom programe pre začínajúcich prekladateľov pod záštitou FILI (Fínske stredisko na podporu vydávania fínskej literatúry vo svete). Od januára 2021 pôsobím v študentskom vydavateľstve Samyzdat, ktoré sa orientuje na preklad ruskojazyčných textov.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov