Bályová Viola

  • fínčina
  • ruština
  • detektívka
  • dráma
  • fantasy
  • fikcia
  • motivačná
  • pre mládež

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo so zameraním na fínsky jazyk a kultúru a ruský jazyk a kultúru. Počas štúdia som sa zúčastnila na letnom kurze fínskeho jazyka, absolvovala som stáž na Veľvyslanectve SR v Helsinkách a participovala som v niekoľkomesačnom mentorskom programe pre začínajúcich prekladateľov pod záštitou FILI (Fínske stredisko na podporu fínskej literatúry vo svete). V roku 2021 som pôsobila v študentskom vydavateľstve Samyzdat, ktoré sa orientuje na preklad ruskojazyčných textov. Profilujem sa najmä na preklady z fínčiny. Pracujem vo Fínsku ako lektorka fínskeho jazyka.

Publikačná činnosť

  • 2023 Tomi Kontio Pes menom Mačka Ikar
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek