Flašková Elena

 • francúzština
 • nemčina
 • biografia
 • dráma
 • fikcia
 • poézia

vyštudovala francúzštinu a nemčinu a pôsobí ako umelecká prekladateľka z týchto jazykov. V roku 1975 absolvovala FFUK, odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo so zameraním na francúzštinu a nemčinu. Od roku 1989 vyučuje na Vysokej škole múzických umení francúzsky jazyk. Do roku 2018 bola vedúcou Katedry jazykov. Momentálne pôsobí na Katedre réžie a dramaturgie, kde vyučuje francúzsku literatúru a vedie prekladateľský seminár. Spolupracuje so slovenskými divadlami, s literárnymi a divadelnými časopismi, s rozhlasom a televíziou. K závažným titulom divadelnej literatúry v jej preklade patria hry Samuela Becketta, J.-P. Sartra, V. Novarinu a ďalšie. Z prekladov odborných teatrologických textov si zasluhuje pozornosť Divadelný slovník P. Pavisa, na ktorom spolupracovala so Soňou Šimkovou, prispela aj do jeho Antológie súčasnej francúzskej drámy a jej analýz prekladmi dvoch hier. Za svoju prekladateľskú tvorbu bola ocenená Prémiou
Slovenského literárneho fondu (za preklad Používanie slov Nathalie Sarrautovej, za Hry Valèra Novarinu a za preklad z nemčiny Čárymáryfučpunč Michaela Endeho). Je nositeľkou francúzskeho štátneho vyznamenania Rytier umenia a literatúry.

Publikačná činnosť

 • 2021 Milan Kundera Nevedomosť Artforum
 • 2020 Milan Kundera Sviatok bezvýznamnosti Artforum
 • 2018 Michael Ende Čárymáryfučpunč Ikar
 • 2016 Florence Dupont Aristoteles alebo upír západného divadla Divadelný ústav
 • 2012 Amélie Nothomb Zabiť otca Marenčin PT
 • 2006 Paul Reboux Zvieratá a láska Marenčin PT
 • 2006 Valère Novarina Hry Divadelný ústav
 • 2005 Amélie Nothomb Catilinaria Marenčin PT
 • 2003 Jean-Paul Sartre S vylúčením verejnosti Drewo a srd
 • 1999 Daniel Pennac Ako román Sofa
 • 1996 Nathalie Sarrautová Používanie slov Slovenský spisovateľ
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek