Greksáková Zuzana

 • angličtina
 • portugalčina
 • biografia
 • fikcia
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre mládež

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore anglický jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte UK. V rokoch 2012 – 2018 som pôsobila ako doktorandka na Univerzite v Coimbre v Portugalsku a ako výskumníčka na univerzite UNTL vo Východnom Timore. Momentálne sa venujem prekladu a tlmočeniu z portugalčiny a angličtiny v slobodnom povolaní, vyučujem portugalský jazyk v Portugalskom inštitúte a pôsobím ako externá vyučujúca na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UK. Vo svojej prekladateľskej kariére sa zameriavam predovšetkým na audiovizuálny preklad, venujem sa však aj literárnemu a odbornému prekladu.

Publikačná činnosť

 • 2023 Itamar Vieira Junior Pokrivený pluh Portugalský inštitút
 • 2023 Afonso Cruz Princíp Anny Kareninovej Portugalský inštitút
 • 2023 Tom Mead Smrť a kúzelník Slovenský spisovateľ
 • 2022 Mia Couto, José Eduardo Agualusa Terorista elegán a iné príbehy Portugalský inštitút
 • 2022 Hilda Hilst Obscénna pani O Portugalský inštitút
 • 2021 Paulina Chiziane Prvá žena - príbeh o polygamii Portugalský inštitút
 • 2020 Afonso Cruz Knihy, ktoré zhltli môjho otca Portugalský inštitút
 • 2020 Leonard Mlodinow Stephen Hawking - Kniha o priateľstve a fyzike Slovart
 • 2019 Mia Couto Spoveď levice Portugalský inštitút
 • 2019 David Machado Priemerný index šťastia Portugalský inštitút
 • 2018 Ondjaki BabkaDevätnástka a sovietske tajomstvo Portugalský inštitút
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek