Greksáková Zuzana

  • angličtina
  • portugalčina
  • biografia
  • fikcia
  • odborná
  • populárno-náučná
  • pre mládež

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore anglický jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte UK. V rokoch 2012 – 2018 som pôsobila ako doktorandka na Univerzite v Coimbre v Portugalsku a ako výskumníčka na univerzite UNTL vo Východnom Timore. Momentálne sa venujem prekladu a tlmočeniu z portugalčiny a angličtiny v slobodnom povolaní, vyučujem portugalský jazyk v Portugalskom inštitúte a pôsobím ako externá vyučujúca na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UK. Vo svojej prekladateľskej kariére sa zameriavam predovšetkým na audiovizuálny preklad, venujem sa však aj literárnemu a odbornému prekladu.

Publikačná činnosť

  • 2019 Mia Couto Spoveď levice Portugalský inštitút
  • 2019 David Machado Priemerný index šťastia Portugalský inštitút
  • 2018 Ondjaki Babka Devätnástka a sovietske tajomstvo Portugalský inštitút
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov