Grochálová Martina

 • angličtina
 • čeština
 • nemčina
 • biografia
 • detektívka
 • dráma
 • esej
 • fikcia
 • komiks
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Prekladu a redakčnej práci sa profesionálne venujem už viac ako 15 rokov. Vyštudovala som germanistiku a žurnalistiku, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde som obhájila aj doktorát z translatológie. Špecializujem sa predovšetkým na preklad náboženskej terminológie, ale radosť mi robí každý pekný a hodnotný text.

Publikačná činnosť

 • 2020 Bernahrd Meuser, Johannes Hartl, Karl Wallner Misijný manifest - Pápežské misijné diela
 • 2019 Martina Grochálová Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery Spolok svätého Vojtecha
 • 2019 Youcat pre deti Spolok svätého Vojtecha
 • 2018 Y-Biblia Spolok svätého Vojtecha
 • 2018 WIlhelm Hünermann Živé svetlo Spolok svätého Vojtecha
 • 2017 Peter Seewald Posledné rozhovory Spolok svätého Vojtecha
 • 2015 Walter Kasper Milosrdenstvo. Základný pojem evanjelia – kľúč ku kresťanskému životu Spolok svätého Vojtecha
 • 2015 Vojtech Kodet Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly Spolok svätého Vojtecha
 • 2013 Miroslav Cipár, Martina Grochálová Počmáraný život. Miroslav Cipár v rozhovore s Martinou Grochálovou Karmelitánske nakladateľstvo
 • 2013 Anselm Grün Veľkonočný príbeh Karmelitánske nakladateľstvo
 • 2013 Georg Ratzinger, Michael Hesemann Môj brat pápež Spolok sv. Vojtecha
 • 2012 Anselm Grün Moja modlitebná kniha Karmelitánske nakladateľstvo
 • 2012 Youcat: Modlitby pre mladých Karmelitánske nakladateľstvo
 • 2011 Youcat: Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých Karmelitánske nakladateľstvo
 • 2001 Pierre Mertens Liesje. Hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa Spolok sv. Vojtecha
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek