Jármayová Andrea

  • angličtina
  • čeština
  • dráma
  • esej
  • fantasy
  • motivačná
  • odborná
  • populárno-náučná
  • pre deti
  • pre mládež

Volám sa Andrea Jármayová, narodila som sa v roku 1961, v roku 1998 som sa presťahovala z Trnavy do Liptovského Mikuláša. Čo sa literárnych prác týka, počas pobytu v oboch mestách som prispievala do regionálnych novín fejtónmi, úvahami. Tu v Liptovskom Mikuláši sa venujem literárnej tvorbe v oblasti poézie, zúčastňujem sa literárnych súťaží.

Absolvovala som štúdium na Cambridgesky certifikát, mám všeobecné štátnice z jazyka anglického a od júna 2021 aj vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – odbor prekladateľstvo. Čo sa prekladateľskej praxe týka, prekladala som texty z odboru medicíny, auto-moto, kresťanské texty – v roku 2019 som prekladala titulky pre kresťanskú televíziu. V roku 1993 a 2013 som absolvovala jazykové kurzy v Anglicku a v roku 2005 polročný pracovný pobyt v tejto krajine.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek