Kenderessy Eva

 • rumunčina
 • biografia
 • dráma
 • esej
 • fikcia
 • poézia
 • pre deti
 • pre mládež

Po štúdiu rumunského jazyka a literatúry a etnológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave som absolvovala doktorát v odbore literárna veda na Ústave svetovej literatúry SAV. Venujem sa prekladaniu umeleckej literatúry a som vedeckou pracovníčkou a redaktorkou vedeckého časopisu World Literature Studies, ktorý vydáva Ústav svetovej literatúry SAV.

Publikačná činnosť

 • 2021 Claudiu Komartin Poslední pionieri Východu. Antológia súčasnej rumunskej poézie. Vlna/Drewo a srd
 • 2020 Mircea Cărtărescu Solenoid BRAK
 • 2019 Gianina Cărbunariu Hry Divadelný ústav redakcia
 • 2018 Florin Lăzărescu 14 cigariet Revue svetovej literatúry 1/2018
 • 2017 zostavenie moldavského čísla Revue svetovej literatúry 4/2017
 • 2016 Mircea Cărtărescu Nostalgia (poviedky Mendebil a Blíženci) BRAK
 • 2014 Gianina Cărbunariu Veľké tlačené predstavenie na festivale Divadelná Nitra, nevyšlo tlačou
 • 2014 časť dokumentárneho filmu Paralelné životy RTVS
 • 2010 Filip Florian Malíčky Kalligram
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek