Koniarová Vanda

  • angličtina
  • biografia
  • detektívka
  • dráma
  • fantasy
  • fikcia
  • populárno-náučná
  • pre mládež

Vyštudovala som anglický jazyk v odbornej komunikácii na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a momentálne pokračujem v štúdiu na magisterskom stupni na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde študujem filológiu v kombinácii anglický jazyk a kultúra a filozofia. Vo voľnom čase sa venujem behu v horách, rodine a študentskému občianskemu združeniu, ktoré sieťuje študentstvo prekladateľstva a tlmočníctva. V budúcnosti sa plánujem venovať aj literárnemu prekladu lebo viem, že slová a knihy majú obrovskú silu.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek