Kotvas Šimon

  • angličtina
  • čeština
  • nemčina
  • detektívka
  • dráma
  • esej
  • odborná
  • populárno-náučná
  • pre deti
  • pre mládež

Momentálne končím štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v jazykovej kombinácii angličtina – slovenčina. Zároveň študujem manažment v kultúre na Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia som mal príležitosti nadobudnúť aj praktické skúsenosti s riadením tímu a organizáciou kultúrnych podujatí. Na súťaži Akademický Prešov 2020 som v sekcii umeleckého prekladu z anglického jazyka získal tretiu cenu.

Okrem uvedených oblastí umeleckého prekladu sa venujem aj audiovizuálnemu prekladu a poskytujem aj korektúry. Taktiež sa venujem copywritingu a transkreácii.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov