Kotvas Šimon

 • angličtina
 • čeština
 • nemčina
 • detektívka
 • dráma
 • esej
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

V roku 2022 som absolvoval štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v jazykovej kombinácii angličtina – slovenčina, podobne aj manažment v kultúre na Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia som mal príležitosti nadobudnúť aj praktické skúsenosti s riadením tímu a organizáciou kultúrnych podujatí, či už sám ako organista, alebo v Študentskom združení Cultura nostra. Na súťaži Akademický Prešov 2020 som v sekcii umeleckého prekladu z anglického jazyka získal tretiu cenu.

Okrem uvedených oblastí umeleckého prekladu sa venujem aj audiovizuálnemu prekladu, odbornému prekladu a poskytujem aj korektúry. Taktiež sa venujem copywritingu a transkreácii.

Publikačná činnosť

 • 2022 C. B. Lee Minecraft: Vrak lode Fragment v spolupráci s Lukášom Ondrejkovičom
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek