Kováčik Bartová Kristína

 • angličtina
 • čeština
 • francúzština
 • portugalčina
 • biografia
 • detektívka
 • esej
 • fantasy
 • fikcia
 • motivačná
 • poézia
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež
 • sci-fi

V roku 2019 som ukončila magisterské štúdium francúzskeho jazyka a literatúry na Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia som sa venovala viacerým dobrovoľníckym aktivitám, či už pre univerzitu alebo pre iné organizácie, spomenúť môžem titulkovanie, preklad poézie a textov piesní či spoluprácu na lingvistickom korpuse. Mojou vášňou je literatúra, cudzie jazyky a umenie. Momentálne som prekladateľka a korektorka na voľnej nohe, venujem sa najmä marketingovým textom. Ovládam francúzsky, anglický, portugalský a český jazyk a keďže učenia sa cudzích jazykov nemám nikdy dosť, v najbližších rokoch zrejme pribudne aj ďalší.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek