Litviková Veronika

  • angličtina
  • dráma
  • fikcia
  • populárno-náučná
  • pre mládež

V roku 2021 som ukončila štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v kombinácii anglický a slovenský jazyk. Štúdium tejto kombinácie mi umožnilo ponoriť sa do hĺbky slovenského jazyka, čo sa snažím vkladať aj do svojich prekladov. V súčasnosti aktívne prekladám texty z rôznych oblastí života, venujem sa prekladu titulkov a píšem odborné recenzie na súčasné slovenské beletristické diela napr. pre časopis Platforma pre literatúru a výskum, čo mi umožňuje popri prekladoch vnímať aj tvár súčasnej literatúry a jej vývoj. Počas štúdia som sa venovala korekciám, dobrovoľníckej činnosti, ale i prekladom pre prekladateľské agentúry.

Publikačná činnosť

  • 2023 Joshua Fields Millburn, Ryan Nicodemus Miluj ľudí, používaj veci Lindeni
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek