Morávková Martina

  • angličtina
  • nemčina
  • biografia
  • esej
  • fikcia
  • komiks
  • motivačná
  • odborná
  • populárno-náučná
  • pre deti

Som prekladateľka a turistická sprievodkyňa v jazykoch angličtina i nemčina, malými krôčkami pracujem aj na španielčine. Prekladám texty skôr technickejšieho charakteru, ale rada by som si repertoár jedného dňa rozšírila aj o beletriu – preto sa chcem v tejto oblasti vďaka DoSlovu vzdelávať.

Medzi moje záujmy patrí okrem iného aj botanika, psychológia a umenie.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov