Opátová Mária

  • angličtina
  • nemčina
  • fikcia
  • motivačná
  • pre deti

Som prekladateľkou na voľnej nohe. Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo som študovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia som absolvovala zahraničné pobyty v Kanade a Rakúsku. V roku 2013 som úspešne ukončila magisterský stupeň. Prekladaniu odborných textov som sa začala profesionálne venovať už počas posledného roka na univerzite. Odvtedy sa z môjho prekladateľského príbehu stal román na pokračovanie. Literárne diela prekladám do slovenčiny od roku 2016.

Publikačná činnosť

  • 2022 Daniel Coyle Úspešné tímy Grada
  • 2021 Steven R. Gundry Skryté príčiny únavy a nedostatku energie Grada
  • 2017 Inga Lindströmová Šťastie na šérových ostrovoch Liber Novus
  • 2017 Halit Ziya Uşakligil Zakázaná láska Bauer Media SK
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek