Pavella Adam

  • angličtina
  • nemčina
  • biografia
  • detektívka
  • fikcia
  • odborná
  • populárno-náučná

Som študent prekladateľstva a tlmočníctva a zaujíma ma najmä populárno-náučná literatúra, ale takisto písanie povideok a básní, čomu sa venujem už od detstva. Mám za sebou prekladateľskú prax v neziskovej organizácii Národný Trust, s.r.o., kde som pomáhal prekladať a editovať náučné texty o národných parkoch a informačné brožúrky, a momentálne v rámci štúdia pracujem na dopĺňaní terminologickej databázy IATE pre Európsku komisiu. Rád sa učím cudzie jazyky, neustále sa vzdelávam a budujem si nie len všeobecný prehľad, ale aj expertízu napríklad v oblasti automobilového priemyslu či mobilných technológií.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek