Podhradská Michaela

  • nemčina
  • nórčina
  • švédčina
  • fantasy
  • komiks
  • populárno-náučná
  • pre deti
  • pre mládež

Tento rok (2021) končím magisterské štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Mojimi študijnými jazykmi sú nemčina a švédčina. Počas päťročného štúdia som však mala možnosť prísť do kontaktu aj s nórčinou, ktorú som sa pomocou seminárov a jazykových kurzov aj naučila. Rada by som sa venovala prekladu detskej literatúry a ostatných žánrov.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek