Procházková Zuzana

 • angličtina
 • francúzština
 • biografia
 • dráma
 • esej
 • fikcia
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Štúdium francúzštiny a taliančiny som ukončila v roku 2007 na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Odvtedy žijem vo Francúzsku neďaleko Lyonu, kde som dlhší čas pôsobila vo verejnom sektore ako vedúca oddelenia pre dospelých (a potom aj pre deti) v mestskej knižnici. Prekladám už od čias štúdia, a to nielen z francúzštiny do slovenčiny, ale aj zo slovenčiny do francúzštiny. Nedávno som si doplnila vzdelanie aj o prekladateľstvo odborných textov z angličtiny do francúzštiny, a od roku 2022 pracujem ako prekladateľka na voľnej nohe pre agentúry, prekladateľstvá aj priamych klientov. Vyšlo mi viacero knižných prekladov, z ktorých môj najobľúbenejší je iste Jefferson, detektívny román pre deti, ktorý napísal výborný súčasný autor Jean-Claude Mourlevat, nositeľ ceny Astrid Lindgrenovej.

Publikačná činnosť

 • 2022 Jean-Claude Mourlevat Jefferson Artforum
 • 2020 Viliam Klimáček Vodke et chrome Divadelný ústav
 • 2016 Antológia Odes ou farces Divadelný ústav
 • 2010 Antológie Le théâtre slovaque en français Divadelný ústav
 • 2008 Koffi Kwahulé Misterioso 119 Divadelný ústav
 • 2006 Michel Maffesoli Rytmus života Sofa
 • 2005 Jean-Philippe Toussaint Milovať sa Sofa
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek