Rybárová Silvia

  • angličtina
  • francúzština
  • esej
  • fikcia

Vyštudovala som učiteľstvo v odbore anglický a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2014 som získala titul PhD. v odbore literárna veda. Od roku 2020 pôsobím ako vedecká pracovníčka v Ůstave svetovej literatúry SAV, kde sa zaoberám predovšetkým súčasnou francúzskou literatúrou, ale aj prekladom. V minulosti som pôsobila ako odborná asistentka na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ako lektorka anglického a francúzskeho jazyka. Príležitostne sa venujem umeleckému prekladu.

Publikačná činnosť

  • 2020 Jean-Luc Marion Mallarmého Ničota s Heideggerovou Úzkosťou In World Literature Studies, Vol. 12, 3/20
  • 2018 Sylvie Germainová Akt pamäti. Dar bez dedičov In Tvorba 1/2018
  • 2012 Sylvie Germainová Ozveny ticha. Improperia In Tvorba 1/2012
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek