Sigmundová Barbara

  • angličtina
  • španielčina
  • esej
  • fikcia

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo so zameraním na anglický a španielsky jazyk. V roku 2015 som získala titul PhD. v odbore Translatológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2009 pôsobím ako prekladateľka na voľnej nohe. Za preklad Borgesových Fikcií som dostala v roku 2019 Prémiu Literárneho fondu. Ako audiovizuálna prekladateľka spolupracujem s festivalmi Febiofest, Fest Anča, Jeden svet, Hviezdne noci, Hory a mesto, Viva la película.

Publikačná činnosť

  • 2019 Jorge Luis Borges Alef Artforum
  • 2018 Julian Barnes Jediný príbeh Artforum
  • 2018 Jorge Luis Borges Fikcie Artforum
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov