Slaničková Silvia

  • angličtina
  • portugalčina
  • fikcia
  • populárno-náučná
  • pre mládež

Vyštudovala som kombináciu anglický jazyk a portugalský jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Následne som nastúpila na doktorandské štúdium, ktoré som ukončila v roku 2014 obhajobou dizertačnej práce zameranej na portugalskú literatúru po Klinčekovej revolúcii. Od roku 2020 pracujem ako odborná asistentka na Sekcii portugalského jazyka a kultúry Katedry romanistiky FiF UK. Okrem výučby sa venujem umeleckému prekladu a zameriavam sa najmä na lusofónnu literatúru.

Publikačná činnosť

  • 2021 Jacky Fleming Problémy so ženami Lindeni
  • 2021 Lídia Jorge Nezabudnuteľní Portugalský inštitút
  • 2020 Machado de Assis 8 x Machado de Assis Portugalský inštitút
  • 2017 Machado de Assis Kľukatou cestou do Ria Portugalský inštitút
  • 2012 Rexanne Becnelová Dohadzovačka Slovenský spisovateľ
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek