Slušníková Viktória

  • angličtina
  • detektívka
  • fantasy
  • fikcia
  • populárno-náučná
  • pre mládež
  • sci-fi

Tretí rok študujem filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v kombinácii slovenský jazyk a kultúra a anglický jazyk a kultúra. K umeleckému prekladu inklinujem už od začiatku štúdia a rada by som sa mu venovala i v budúcnosti, preto som sa počas štúdia orientovala na praktické predmety ako prekladateľský seminár či aktuálne témy v preklade, tiež som sa podieľala na organizácii prvého ročníka Zimnej školy prekladu a zúčastnila som sa prekladateľských súťaží. Zapojila som sa do Prekladateľskej univerziády 2024 s prekladom poviedky Nilda od dominikánskeho spisovateľa Junota Diaza a získala som zaň prvé miesto v sekcii pre umelecký preklad. Na Akademickom Prešove 2024 som sa umiestnila tretia s poviedkou Alma od Junota Diaza.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek