Vasasová Andrea

 • čeština
 • nemčina
 • švédčina
 • biografia
 • dráma
 • esej
 • fantasy
 • fikcia
 • komiks
 • motivačná
 • odborná
 • poézia
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Som študentkou Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala som odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo a nachádzam sa v poslednom ročníku magisterského štúdia. Mojimi primárnymi jazykmi sú nemčina a švédčina, počas štúdia som však absolvovala viaceré pobyty v zahraničí, ktoré ma inšpirovali k štúdiu ďalších jazykov. Zdokonaľujem sa v češtine, nórčine a veľkú záľubu som našla aj v angličtine.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek