Prekladateľské problémy na lexikálno-sémantickej rovine a práca so slovníkmi

Redakčný workshop s Evou Melichárkovou

Miesto konania: Platforma MS Teams

Vstupné:
Členovia a členky DoSlov majú vstup zadarmo, stačí sa vopred prihlásiť na adrese halova@doslov.sk
ostatní: 10 eur, faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese halova@doslov.sk

Bližšie informácie:

Úlohou redaktora či redaktorky vo vydavateľstve je pripraviť rukopis do tlače tak, aby v ňom podľa možnosti nezostali chyby. Chyby však robí každý a nevyhnú sa im ani prekladatelia a redaktori. Po redakčných úpravách väčšieho množstva prekladov bilo do očí, že väčšina chýb sa v textoch opakuje. V úsilí uľahčiť prácu redaktorom a vopred upozorniť najmä neskúsených prekladateľov vznikla zbierka najčastejších chýb a ďalšie v nej stále pribúdajú.

Aj keď prekladateľ/ka akokoľvek dobre pozná jazyk originálu, nezaobíde sa bez slovníkov, našťastie, dnes už v digitálnej forme. Nikto však učený z neba nespadol, a tak sa aj tu zídu dobré rady starších a skúsenejších. Práve preto sme sa rozhodli usporiadať tento webinár.

Eva Melichárková je absolventkou štúdia francúzskeho a nemeckého jazyka na FiFUK. Pracovala v autorskej spoločnosti LITA, v zahraničnej redakcii TASR, v Literárnom informačnom centre a v súčasnosti je redaktorkou vydavateľstva Tatran. Zároveň prekladá z obidvoch jazykov, čo jej umožňuje vnímať problémy prekladu a prekladateľov z viacerých strán.

Ako nás citovať: Halová, Lucia. 2021. Prekladateľské problémy na lexikálno-sémantickej rovine a práca so slovníkmi. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/prekladatelske-problemy-na-lexikalno-semantickej-rovine-a-praca-so-slovnikmi/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti