Prvé číslo Verzie v roku 2023 je venované literárnemu Parížu

Koncom marca, mesiaca frankofónie, predstavila redakcia časopisu Verzia prvé tohtoročné číslo s podtitulom Parížska čítanka venované Parížu v textoch autorov starších i mladších, vážnych i menej vážnych. Mnohoraký Paríž a jeho miesta, ulice, strechy, domy, múzeá, rieku či predmestia vám v tejto malej vzorke (z nekonečného množstva literatúry o ňom) opíšu jeho flaneuri a pasanti 19., 20. aj 21. storočia:  Joris-Karl Huysmans, Guillaume Apollinaire, Georges Perec, Julien Green, Philippe Delerm a Rachid Santaki.

Zostavovateľkou Parížskej čítanky je literárna vedkyňa, prekladateľka a vysokoškolská pedagogička Katarína Bednárová. Autorkami prekladov sú zostavovateľka a študentky, medzičasom už absolventky prekladateľstva a tlmočníctva, ktoré pracovali pod jej vedením.
Cenným doplnkom k téme je informáciami nabitá štúdia Silvie Rybárovej, v ktorej uvažuje o podobách súčasnej francúzskej literatúry cez pohľad na aktuálny stav slovenskej prekladovej literatúry francúzskej proveniencie. Parížsku čítanku zostavovateľka venuje jubilujúcej Michaele Jurovskej. Jej zdravicu prekladateľke, literárnej a divadelnej kritičke, publicistke a esejistke si môžete prečítať v rubrike Poklona. Prekladatelia Júlia Sherwood a Igor Navrátil sa v rovnakej rubrike lúčia s výnimočným človekom, britským bohemistom a slavistom, profesorom českej a slovenskej literatúry Robertom Pynsentom, ktorý zomrel na konci roku 2022. Aj v ďalších pravidelných rubrikách sa stretnete s menom Igora Navrátila: môžete si prečítať jeho článok o Medzinárodnom centre pre umelecký preklad v Arles, úryvok z jeho pripravovaného prekladu tretieho románu súčasnej prozaičky Claude Pujade-Renaudovej. Do svojej prekladateľskej dielne vás okrem Igora Navrátila pozve aj prekladateľ Milan Kopecký, ktorý píše o procese prekladu oceňovaného románu Krátky neobyčajný život Oscara Waa. Prvýkrát sú texty v časopise sprevádzané fotografiami. Zostavovateľka Katarína Bednárová si na ilustrovanie svojho výberu vybrala renomovaného umeleckého fotografa Petra Župníka.

Verzia vychádza v online i v tlačenom formáte a môžete si ju zakúpiť v e-shope na stránkach časopisu alebo vo vybraných kamenných kníhkupectvách. Redakcia spolu so zostavovateľkou a prekladateľkami verejne uvedú číslo na podujatí v Mestskej knižnici v Bratislave 20. 4. 2023.

Vydanie časopisu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2023. Prvé číslo Verzie v roku 2023 je venované literárnemu Parížu. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/prve-cislo-verzie-v-roku-2023-je-venovane-literarnemu-parizu/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti