Prvé tohtoročné číslo časopisu Verzia je zamerané na súčasnú rumunskú krátku prózu a vychádza aj v tlačenej podobe!

Redakcia literárneho časopisu Verzia vo štvrtok 31. marca uverejnila na svojej webovej stránke prvé tohtoročné číslo. Jeho ústrednou témou je rumunská krátka próza posledných dvoch dekád. S návrhom predstaviť niekoľko autorov a autoriek, ktorí a ktoré sa venujú žánru poviedky alebo krátkej próze, prišla romanistka Jana Páleníková z Filozofickej fakulty UK. V spolupráci s literárnou vedkyňou Evou Kenderessy (Ústav svetovej literatúry SAV) vybrali šesticu textov, ktoré podľa nich odzrkadľujú, akými cestami sa uberá rumunská literatúra v tejto oblasti po roku 2000. Ako píše Jana Páleníková v úvodnom texte k výberu, každá z vybraných próz má svoj vlastný štýl a tému, no predsa len majú aj čosi spoločné: odchádzanie alebo prichádzanie – „z domu a domov, z rodiny a do rodiny, z pevniny na ostrov a späť, z reality, z tela do záhrobia“. Niektoré texty preložili samy zostavovateľky, ďalšie doktorandka Klaudia Donková a študentka prekladateľstva Anna Valentová.

V rubrike Klasika prekladateľ a pedagóg Martin Kubuš ponúka preklad slávnej satirickej eseje Skromný návrh írsko-anglického spisovateľa Jonathana Swifta z roku 1729 a dopĺňa ju o vlastný text, v ktorom komentuje okolnosti vzniku eseje a dôvody, prečo je stále aktuálna.

Vďaka spolupráci s Literárnym informačným centrom redakcia do čísla zaradila aj ukážky zo sugestívnej tvorby po maďarsky píšuceho sedmohradského básnika, editora, slammera a prekladateľa Ferenca Andrého, ktorý bol v roku 2021 rezidentom Vyšehradského literárneho štipendia v Bratislave. Jeho básne do slovenčiny preložil básnik a scenárista Filip Németh.

V rubrike Nové knihy slovenskí prekladatelia a prekladateľky predstavujú svoje najnovšie práce. V aktuálnom čísle prezradili Ján Štrasser, Eva Kenderessy, Ivana Dobrakovová, Zuzana Bátorová Vahančíková, Lucia Halová a Zuzana Greksáková, čím si ich prekladané dielo získalo aj s čím sa najviac potrápili pri tvorbe jeho slovenskej verzie.

Texty v čísle sprevádzajú fotografie umeleckých diel mladej výtvarníčky, ilustrátorky a prekladateľky ukrajinského pôvodu, ktorá žije na Slovensku, Tanye Kyianytsie. Tanya sa v tvorbe zameriava najmä na staroukrajinskú techniku rezania papiera a snaží sa ju inovovať, rekontextualizovať a popularizovať.

Tentoraz si okrem online vydania budú môcť čitatelia zakúpiť Verziu aj v tlačenej podobe. Objednať sa dá v predpredaji už teraz v e-shope. Elektronické číslo nájdete na adrese https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2022/rumunska-kratka-proza-po-roku-2000/.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu a tlačené číslo vychádza vďaka podpore z Fondu LITA.

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2022. Prvé tohtoročné číslo časopisu Verzia je zamerané na súčasnú rumunskú krátku prózu a vychádza aj v tlačenej podobe!. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/prve-tohtorocne-cislo-casopisu-verzia-je-zamerane-na-sucasnu-rumunsku-kratku-prozu-a-vychadza-aj-v-tlacenej-podobe/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti