Redakčné soboty

DoSlov vás pozýva na vzdelávacie podujatia zamerané na redakciu prekladovej literatúry. Kapacita všetkých podujatí je obmedzená, preto sa na ne treba vždy vopred registrovať mailom na adrese halova@doslov.sk. Vstup na pilotnú diskusiu je bezplatný. Informácie o výške vstupného na ostatné akcie nájdete, keď si kliknete na jednotlivé podujatia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

12. septembra 2020 v Novej Cvernovke, Bratislava

 • 13:00 – 14:30 Diskusia: Redakcia 2020
  Čo by sa malo udiať s prekladom knihy, kým odíde do tlače? Aké kompetencie majú editor, štylistický redaktor a jazykový redaktor? Do akej miery je potrebná ich komunikácia s prekladateľom? Aká je budúcnosť redaktorskej profesie a ako by mala vyzerať príprava novej generácie literárnych redaktorov? Odpovede na tieto otázky v diskusii s Barbarou Sigmundovou ponúknu Eva Mládeková, vydavateľka a redaktorka, Igor Hochel, spisovateľ, prekladateľ, redaktor, zakladateľ študijného odboru Editorstvo a vydavateľská prax, Tatiana Búbelová, redaktorka a Gabriela Magová, prekladateľka a redaktorka.

Vstup na diskusiu je voľný.

 • 15:30 – 17:00 Prístupy k redakčnej práci v premenách času.
  (Seminár pod vedením Kataríny Strelkovej a Alexandry Strelkovej)

 

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 5 eur / bežné 10 eur,
ostatní: študentské 10 eur / bežné 15 eur

Seminár má obmedzenú kapacitu 20 účastníkov, preto sa naň treba prihlásiť vopred na adrese halova@doslov.sk. Registrácia bude záväzná až po pripísaní účastníckeho poplatku na účet OZ DoSlov.

 

Bližšie informácie:
„Preklad obyčajne nie je pekný, keď je verný, a nie je verný, keď je pekný.“ William Somerset Maugham

Sme matka a dcéra, obe prekladáme i redigujeme, pracujeme spolu a navzájom sa ovplyvňujeme, často polemizujeme. Jednu formovali „staré zlaté časy“ Obzoru a Tatranu, druhá zas do profesie „vhupla“ v dnešných moderných časoch. No obe sa zhodujeme v tom, že preklad môže (musí!) byť verný aj pekný. Nie sme teoretičky, skôr chceme hovoriť o praktickej práci s textom.

Katarína sa podelí o skúsenosti zo začiatkov svojej prekladateľskej činnosti a o to, ako na ňu vplývali skúsení redaktori, porovná niektoré opakované preklady diel a preberie aj vybrané jazykové problémy, s ktorými sa prekladatelia a redaktori pasujú dodnes.

Alexandra zas vyberie praktické príklady zo svojich prekladov a redigovaných textov – v čom sa jej práca odlišuje od maminej, aké chyby sama robí i nachádza u iných, ako pracuje s dnešnými modernými zdrojmi, aká dôležitá je kvalitná rešerš a ako treba skutočne overovať aj to, či „stôl je stôl“.

Ak máte nejaké texty, s ktorými sa pasujete, pošlite nám ich vopred a môžeme sa spoločne na ne pozrieť.

PhDr. Katarína Strelková, PhD. (1944, Martin)

Vyštudovala odbor ruský a slovenský jazyk na FFUK v Bratislave, od 1969 do 2017 pôsobila na Katedre ruského jazyka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Popri pedagogickej činnosti sa venovala prekladu beletrie a populárno-náučnej literatúry z ruštiny (prvé preklady v časopise Život, Revue svetovej literatúry, následne vydavateľstvá Obzor, Tatran): napr. Fiodor Uglov – Chirurgovo srdce, Alexander Grin – Žiarivý svet, Nikolaj Amosov – Kniha o šťastí a nešťastiach, a ďalšie. Jej publikačná činnosť okrem prekladov zahŕňa aj články s problematikou prekladateľskej činnosti v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Po roku 1989 sa ako vedúca Katedry slovanských jazykov zamerala predovšetkým na pedagogickú činnosť a tvorbu metodických materiálov pre výučbu ruského jazyka v nových spoločenských podmienkach.

V roku 2007 vo vydavateľstve Kalligram vyšiel jej preklad románu Ľudmily Ulickej Medea a jej deti a v tom istom roku bola ocenená za prínos do rozvoja slovensko-ruských kultúrnych vzťahov medailou A. S. Puškina.

Dnes je už na dôchodku, neustále číta, počúva ruské audioknihy, opäť aj prekladá a rediguje (napríklad preklady Jána Štrassera) a venuje sa vnúčatám.

Alexandra Strelková (1978, Bratislava) 

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave, popritom študovala aj prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický a nemecký jazyk) na FiF UK, no štúdium neukončila, po dvoch rokoch na Univerzite v Regensburgu však získala titul B.A. v odbore anglických a amerických štúdií. Po 15 rokoch vo filmovej oblasti (filmové festivaly, Slovenský filmový ústav) sa v roku 2017 začala naplno venovať prekladateľskej a redakčnej práci. Vo vydavateľstve Absynt jej vyšli zatiaľ dva preklady (Ariel Levy – Proti všetkým pravidlám a Daniel Tammet – Narodený v modrú stredu), venuje sa aj prekladu odbornej literatúry (film, hudba, divadlo; napr. pre Kino Ikon) a redakčnej činnosti (knihy – prekladové i pôvodné texty, filmový časopis Kinečko, vydavateľstvo HADART, a ďalšie).

26. septembra 2020 na FIF UK, Bratislava

 • 10:00 – 11:30 Ako sa vyhnúť najčastejším syntaktickým problémom v literárnom preklade
  (Seminár o návrate k intuícii vo vzťahu k rodnému jazyku, lovení v sémantickej pamäti a uzuálnej spájateľnosti slov pod vedením Tatiany Búbelovej)
 • 12:30 – 14:00 Spájateľnosť slov v slovenčine, kolokácie
  (Praktický tréning jazykovej intuície a používania sémantickej pamäti s Tatianou Búbelovou)

 

Miesto konania: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, miestnosť G 20 (prízemie)

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 10 eur / bežné 20 eur,
ostatní: študentské 20 eur / bežné 30 eur

Seminár má obmedzenú kapacitu 20 účastníkov, preto sa naň treba prihlásiť vopred na adrese halova@doslov.sk. Registrácia bude záväzná až po pripísaní účastníckeho poplatku na účet OZ DoSlov.

 

Bližšie informácie:

Aj vám sa niekedy stáva, že pri čítaní knihy síce všetkému rozumiete, no aj tak na vás slová – tak ako sú pospájané – pôsobia akosi zvláštne a cudzo? Príčin môže byť viac a spolu sa pokúsime hľadať správne riešenia. Pomôžu nám pri tom najnovšie výsledky jazykového bádania na Slovensku a s tým súvisiace nové pohľady na niektoré otázky slovenskej syntaxe, založené na pevne danej a zaužívanej spájateľnosťou slov.

Všetci tie väzby (tzv. kolokácie) dobre poznáme a neraz si ani neuvedomíme, že pri ich použití urobíme drobnú odchýlku v predložke či tvare a chyba je na svete. Spolu budeme loviť v pamäti, spomínať si na takéto väzby, hľadať ich a napokon určite pochopíme, prečo nám nesedia výrazy ako „v tú noc som nezažmúrila oči“ (namiesto „v tú noc som oka nezažmúrila“) či „po prstoch prešla okolo spálne“ („po špičkách prešla okolo spálne“), ale aj to, že nemôžeme „ušiť šaty šikovnými prstami“, pretože o zručnom človeku hovoríme, že má „šikovné ruky“, zato môže mať „dlhé prsty“, ale to už je o niečom inom.

V prvej časti workshopu si predstavíme aj prvé slovníky kolokácií, ktoré na Slovensku vyšli len nedávno a môžu byť vynikajúcou pomôckou aj pre prekladateľov a redaktorov. V druhej časti si na príkladoch z praxe priblížime prácu redaktora, budeme analyzovať chyby, opisovať pocity, ktoré v nás vyvolávajú slová a ich nepatrné obmeny, spojenia slov aj ich poradie vo vete. Spolu sa pokúsime vrátiť k prirodzenej slovenčine a nachádzať zmysel v tom, že preklad knihy nie je len pretlmočením príbehu, ale aj sprostredkovaním  dojmu, esencie a nálady, ktorú do príbehu vložil autor originálu tak, aby to nášmu čitateľovi neznelo cudzo. Použité príklady nebudú vybrané z jednej knihy, pretože každý prekladateľ má „svoje“ chybičky a príkladov potrebujeme viac. Ak ste na sporné väzby narazili aj vy sami, zaznačte si ich a nechajte si v zápisníku dosť miesta, pri spoločných cvičeniach ho  budeme potrebovať.

Mgr. Tatiana Búbelová (1965)

Knihy rediguje s prestávkami už vyše tridsať rokov. Hneď po skončení vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (odbor ruský a slovenský jazyk, učiteľský smer) sa zamestnala v redakcii kamenného vydavateľstva. Písal sa prelomový rok 1989, takže vzrušujúce udalosti a nasledujúci politický, spoločenský a ekonomický vývoj v našej krajine z nej urobili svedka zmien pomerov v knižnej kultúre.

Na konte má množstvo titulov z viacerých oblastí knižnej produkcie od pôvodnej literatúry cez preklady beletrie, populárno-náučné knihy, detskú literatúru i literatúru faktu. Od roku 2015 sa redigovaniu venuje intenzívnejšie ako predtým a ročne pripraví na vydanie niekoľko kníh pre rozličné vydavateľstvá. Aktuálne pracuje na medzinárodne oceňovanej historicko-romantickej románovej sérii Sedem sestier z pera Lucindy Rileyovej (pre Tatran prekladá Mária Kočanová). Nezabudnuteľnou sa pre ňu stala vlaňajšia spolupráca na fascinujúcej knihe Malý život, ktorý napísala americká spisovateľka havajského pôvodu Hanya Yanagihara (pre Aktuell preložila Miriam Ghaniová). Z dávnejšie zredigovaných kníh jej priniesli radosť aj tieto: Sebag Montefiore: Romanovovci, Ken Follett: Ohnivý stĺp, Michelle Moran: Kráľovná rebelka a veľa ďalších, každá iným spôsobom.

17. októbra 2020 v Bratislave PRELOŽENÉ NA NEURČITO

 • 13:00 – 14:30 „Kukni mi len čiarky“ I.
  (Tvorivá dielňa praktickej redakcie s Natašou Holinovou)
 • 15:00 – 16:30 „Kukni mi len čiarky“ II.
  (Tvorivá dielňa praktickej redakcie s Natašou Holinovou)

 

Miesto konania: Coworking Cvernovka, Račianska 78, Bratislava

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 10 eur / bežné 20 eur,
ostatní: študentské 20 eur / bežné 30 eur

Seminár má obmedzenú kapacitu 20 účastníkov, preto sa naň treba prihlásiť vopred na adrese halova@doslov.sk. Registrácia bude záväzná až po pripísaní účastníckeho poplatku na účet OZ DoSlov.

Bližšie informácie:

Hovorí sa, že kniha bez chýb neexistuje. Možno je to dokonca aj pravda. Niekedy je redakčný proces takej nízkej kvality, že je o mnohostranný malér postarané priam zákonite. Na tomto seminári si ukážeme, čo všetko robíme pre to, aby sme v deň odoslania knihy do tlače nemuseli mať zlý pocit.
Skúsenosti, aké má občas azda každý čitateľ prekladovej literatúry na Slovensku, zahŕňajú:
– subštandardné využitie slovenčiny: chyby, kalky, nesprávne názvy reálií, štylistika, ktorá kopíruje jazyk originálu, slabá znalosť jazyka
– vo vzťahu k originálu: nesprávne pochopenie na sémantickej úrovni, neznalosť idiómov, nedbanlivosť, anglicizmy, neoverovanie, slabá znalosť východiskového jazyka
Počas tejto tvorivej dielne budeme redigovať rôzne ukážky knižných textov z praxe a ukážeme si, že tak ako existuje mnoho nesprávnych verzií textu, môže byť aj viac dobrých verzií.
Odpovieme spolu na otázky:
– Treba zasiahnuť?
– Ako treba zasiahnuť?
– Ako smelo zasahujeme?
– Ako by mal vyzerať dialóg medzi prekladateľom a redaktorom?
a všetky ďalšie otázky, ktoré sa objavia počas redigovania.

Nataša Holinová (1975)

Vyštudovala slovenčinu s históriou a dramaturgiu so scenáristikou. Knihy rediguje dvadsať rokov, prekladá ešte o čosi dlhšie. Redakčne sa čoraz častejšie venuje pôvodnej slovenskej tvorbe. Píše do slovenských denníkov SME a N, napísala jednu knihu (Prípad starej dámy, 2020). S radosťou vedie semináre o redigovaní, lebo je presvedčená, že dialóg nad textom sa môže viesť donekonečna.

14. novembra 2020 v Bratislave PRELOŽENÉ NA NEURČITO

 • Práca so slovníkmi v prekladateľskej a redaktorskej praxi
  (Seminár s Evou Melichárkovou)
 • Najčastejšie chyby v prekladoch a ako sa im vyhnúť
  (Tvorivá dielňa redakcie s Evou Melichárkovou)

 

Čas konania ešte upresníme. Bude uvedený aj na stránke https://www.facebook.com/ozdoslov/

Vstupné: voľné

Seminár bude voľne dostupný, netreba sa vopred prihlasovať.

28. novembra 2020 v Nitre PRELOŽENÉ NA NEURČITO

 • Doobeda: Preložiť či pretvoriť? – To je otázka!
  (Seminár pod vedením Dominiky Petríkovej)
 • Poobede: Do akej miery musia prekladateľ a redaktor akceptovať štýl autora?
  (Tvorivá dielňa redakcie s Dominikou Petríkovou)

 

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 10 eur / bežné 20 eur,
ostatní: študentské 20 eur / bežné 30 eur

Seminár má obmedzenú kapacitu 20 účastníkov, preto sa naň treba prihlásiť vopred na adrese halova@doslov.sk. Registrácia bude záväzná až po pripísaní účastníckeho poplatku na účet OZ DoSlov.

16. januára 2021 v Banskej Bystrici

 • Doobeda: Má slovenčina potenciál byť rodovo neutrálna alebo vyvážená?
  (Workshop s Lujzou Urbancovou o reagovaní súčasnej slovenčiny na aktuálne potreby vyjadrovania v spoločnosti)
 • Poobede: Interpunkčné pel-mel
  (Workshop s Lujzou Urbancovou o používaní interpunkcie, najmä čiarok.)

 

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 10 eur / bežné 20 eur,
ostatní: študentské 20 eur / bežné 30 eur

Seminár má obmedzenú kapacitu 20 účastníkov, preto sa naň treba prihlásiť vopred na adrese halova@doslov.sk. Registrácia bude záväzná až po pripísaní účastníckeho poplatku na účet OZ DoSlov.

6. februára 2021 v Prešove

 • Doobeda: Hľadanie poézie v preklade a redakcii I. Ako sa dnes u nás prekladá a rediguje báseň?
  (Seminár s Ivanou Hostovou a Nórou Ružičkovou)
 • Poobede: Hľadanie poézie v preklade a redakcii II. Ako a kde hľadať?
  (Tvorivá dielňa s Ivanou Hostovou a Nórou Ružičkovou)

 

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 10 eur / bežné 20 eur,
ostatní: študentské 20 eur / bežné 30 eur

Seminár má obmedzenú kapacitu 20 účastníkov, preto sa naň treba prihlásiť vopred na adrese halova@doslov.sk. Registrácia bude záväzná až po pripísaní účastníckeho poplatku na účet OZ DoSlov.

20. februára 2021 v Bratislave

 • Doobeda: Na čo mi je redaktor?
  (Seminár pod vedením Dominiky Petríkovej o podobách spolupráce prekladateľa a redaktora a o prieniku ich tvorivých procesov)
 • Poobede: Hranica subjektivity prekladateľa a redaktora
  (Tvorivá dielňa redakcie s Dominikou Petríkovou)

 

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 10 eur / bežné 20 eur,
ostatní: študentské 20 eur / bežné 30 eur

Seminár má obmedzenú kapacitu 20 účastníkov, preto sa naň treba prihlásiť vopred na adrese halova@doslov.sk. Registrácia bude záväzná až po pripísaní účastníckeho poplatku na účet OZ DoSlov.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Autor: o.z. DoSlov16

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2020. Redakčné soboty. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Informácie pre redaktorov