Rozpoznanie hranice subjektivity prekladateľa a redaktora

Webinár s Natašou Holinovou

Miesto konania: Platforma MS Teams

Vstupné:
Členovia a členky DoSlov majú vstup zadarmo, stačí sa vopred prihlásiť na adrese halova@doslov.sk
ostatní: 10 eur, faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese halova@doslov.sk

Bližšie informácie: doplníme čoskoro

Ako nás citovať: Halová, Lucia. 2021. Rozpoznanie hranice subjektivity prekladateľa a redaktora. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/rozpoznanie-hranice-subjektivity-prekladatela-a-redaktora/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti