Rozpoznanie hranice subjektivity prekladateľa a redaktora

Webinár s Natašou Holinovou

Miesto konania: Platforma MS Teams

Vstupné:
Členovia a členky DoSlov majú vstup zadarmo, stačí sa vopred prihlásiť na adrese halova@doslov.sk
ostatní: 10 eur, faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese halova@doslov.sk

Bližšie informácie:

Spolupráca prekladateľa či prekladateľky s redaktorom je – a musí byť – formou dialógu. V ideálnom prípade vytvoria zohranú dvojicu, ktorá sa dokáže konštruktívne zhovárať, argumentovať a napokon sa dohodnúť na riešení, ktoré je pre samotný text najlepšie.
Ich postavenie nie je rovnocenné, lebo prekladateľ je autorom prekladu a nositeľom autorských práv k prekladovému textu, kým redaktor je mu pomocníkom, oporou aj oponentom.
Čo ak sa nevedia dohodnúť? Čo ak vznikne situácia, keď by mal mať autorské práva k textu skôr redaktor? Ako by mala vyzerať diskusia nad textom?
Na seminári založenom na praktických ukážkach z reálnych textov, ktoré som redigovala, budeme spolu hľadať odpovede na tieto otázky.

 

Nataša Holinová (1975)

Vyštudovala slovenčinu s históriou a dramaturgiu so scenáristikou. Knihy rediguje dvadsať rokov, prekladá ešte o čosi dlhšie. Redakčne sa čoraz častejšie venuje pôvodnej slovenskej tvorbe. Píše do slovenských denníkov SME a N, napísala jednu knihu (Prípad starej dámy, 2020). S radosťou vedie semináre o redigovaní, lebo je presvedčená, že dialóg nad textom sa môže viesť donekonečna.

Ako nás citovať: Halová, Lucia. 2021. Rozpoznanie hranice subjektivity prekladateľa a redaktora. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/rozpoznanie-hranice-subjektivity-prekladatela-a-redaktora/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti