Štvrté číslo Verzie prináša zabudnutú klasiku

26. decembra redakcia časopisu Verzia publikovala posledné tohtoročné číslo s podtitulom Zabudnutá klasika. Ponúka ukážky z pomyselného kánonu svetovej literatúry 20. storočia, ktoré boli v čase svojho vzniku prelomové svojimi estetickými kvalitami a literárnymi postupmi, odvolávajú sa na ne súčasní umelci a umelkyne, no neboli doposiaľ preložené do slovenčiny.

Pripravili ich odborníci a odborníčky z viacerých jazykových oblastí. Medzi autormi a autorkami sú známe mená ako Julio Cortázar alebo Pier Paolo Pasolini, aj u nás takmer neznáme osobnosti (Urmuz, Irmgard Charlotte Keun). Zámer redakcie vysvetľuje, ale aj spochybňuje úvodný článok literárneho vedca Róberta Gáfrika o pojme svetovej literatúry.

Okrem tematických textov číslo prináša aj tohtoročný víťazný preklad Ceny Susanny Roth, medzinárodnej súťaže pre prekladateľov z češtiny do 40 rokov, recenziu českej publikácie Moderní hispanoamerická literatura, ktorá čitateľom predstavuje mnohých na Slovensku neznámych moderných klasikov hispánskych literatúr, dva články o podnetných skúsenostiach prekladateliek z prekladateľských podujatí v Srbsku a Rumunsku, aj odporúčania prekladateliek z rubriky Nové knihy.

Číslo dotvárajú ilustrácie významných postáv slovenskej grafiky Kamily Štanclovej a Oresta Dubaya, ktoré kedysi sprevádzali vydania knižnej klasiky a ktoré redakcia vybrala s pomocou Márie Rojko z TOTO! je galéria. Nad dejinami a súčasnosťou knižnej ilustrácie sa vo svojom článku zamýšľa Ida Želinská.

Verzia vychádza v online aj v tlačenom formáte a môžete si ju kúpiť v e-shope na stránkach časopisu alebo vo vybraných kamenných kníhkupectvách.

Časopis vydáva DoSlov, združenie literárnych prekladateliek a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov. Vydanie časopisu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2024. Štvrté číslo Verzie prináša zabudnutú klasiku. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/stvrte-cislo-verzie-prinasa-zabudnutu-klasiku/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti