Vyšla nová Verzia venovaná (post)koloniálnym autorom z Indie, Afriky a Karibiku

30. novembra vyšlo číslo online časopisu Verzia, ktoré prostredníctvom kolekcie esejí, článkov a rozhovorov (post)koloniálnych autorov z Afriky, Indie a Karibiku ponúka odpovede na otázku, prečo píšu po anglicky. Napohľad nevinná otázka v sebe skrýva mnoho kontroverzií, keďže angličtina je pre väčšinu z nich koloniálnym jazykom, ktorý bol ich krajinám nanútený. Prečo aj po dekolonizácii tvoria títo spisovatelia v jazyku, ktorý je v ich histórii spojený s aroganciou, násilím a vykorisťovaním kolonizátora? Odpovede sa rôznia a mnohé sú pre našinca skutočne prekvapivé.

Nájdete tu texty od nobelistov Abdulrazaka Gurnaha a V. S. Naipaula, medzinárodne známych hviezd ako Salman Rushdie, Chinua Achebe či Chimamanda Ngozi Adichie, ale aj u nás menej známych autorov ako Somálčan Nuruddin Farah, Zimbabčan Dambudzo Marechera, Ind Nirad C. Chaudhuri alebo Maročanka Laila Lalami. Na svoje si prídu aj translatológovia, keďže číslo obsahuje aj niekoľko odborných esejí o preklade a kreolizácii angličtiny od vedeckých osobností z Indie a Barbadosu: Braj Bihari Kachru, Meenakshi Mukherjee a Edward Kamau Brathwaite. Kolekciu uvádza zasvätená štúdia zostavovateľky, literárnej vedkyne Dobroty Pucherovej.

Rubrika Inkubátor ponúkla publikačný priestor debutujúcej literárnej prekladateľke Natálii Belicovej, ktorá si vybrala a v spolupráci s Barbarou Sigmundovou preložila ukážky z kultového diela chicano literatúry, románu Sandry Cisneros Dom na Mangovej ulici.

Do svojej „prekladateľskej dielne“ čitateľov pozvala Lucia Halová v texte O preklade kapitoly o rodovo neutrálnej postave v knihe Dievča, žena, iné.

V rubrike Poklona Eva Palkovičová pripomenula rozsiahlu prekladateľskú, vedeckú, pedagogickú a popularizačnú činnosť kľúčovej osobnosti slovenskej hispanistiky Vladimíra Olerínyho (15. 7. 1921 – 29. 4. 2016) pri príležitosti nedožitej storočnice jeho narodenia.

Číslo ilustrujú digitálne maľby mladej výtvarníčky Viktórie Hollej, ktorá vo svojej tvorbe tematizuje najmä ženskú identitu, ženské telo a prežívanie sveta z pohľadu okrajových a marginalizovaných komunít.

Časopis Verzia vydáva združenie prekladateliek a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov DoSlov. Je voľne dostupný na adrese verzia.doslov.sk. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2021. Vyšla nová Verzia venovaná (post)koloniálnym autorom z Indie, Afriky a Karibiku. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/vysla-nova-verzia-venovana-postkolonialnym-autorom-z-indie-afriky-a-karibiku/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti