Z  januárovej autorskoprávnej poradne s LITA

Vedeli ste, že vďaka kolektívnej správe práv dostávajú prekladatelia a prekladateľky literárnych diel odmeny aj za ich sekundárne použitie, teda za to, že si čitateľská verejnosť môže ich diela kopírovať, tlačiť, alebo vypožičať v knižnici? Práve na tému kolektívnej správy práv sme diskutovali v januárovej online autorskoprávnej poradni, ktorú DoSlov a LITA rozbehli koncom roka 2020 ako pravidelnú platformu, kde budú mať literárni prekladatelia možnosť každý mesiac konzultovať vybrané témy z oblasti autorského práva.

Na úvod poradne objasnila zástupkyňa riaditeľky LITA Lucia Miklasová, čo znamená kolektívna správa práv, v akých oblastiach ju vykonáva LITA, akým spôsobom LITA vyberá odmeny za hromadné použitia a akým spôsobom ich rozúčtováva. Podrobné informácie o kolektívnej správe práv má LITA prehľadne spracované aj na svojej webovej stránke.

V januárovej poradni sme sa venovali najmä odmenám za verejné vypožičanie diel (vypožičanie kníh v knižniciach), za rozmnožovanie pre osobnú potrebureprografické rozmnožovanie. Vysvetlili sme si aj rozdiel medzi primárnym a sekundárnym použitím literárneho diela.

Odkiaľ vie LITA, komu, za aké diela a za aké použitia má vyplatiť odmeny? Tieto informácie čerpá od používateľov, z verejne dostupných zdrojov, ale aj priamo od nositeľov práv, teda v našom prípade od prekladateľov a prekladateliek, ktorí a ktoré si svoje diela za príslušný rok môžu nahlásiť na portáli MOJA LITA (vždy do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka).

Miriama Kovácsová a Jana Adamíková z dokumentačného oddelenia LITA nás previedli procesom nahlasovania diel na stránke LITA a zodpovedali naše otázky o rozúčtovacom poriadku. Ten schvaľujú sami autori, členovia LITA, na každoročnom Valnom zhromaždení. Upozornili nás aj na to, že autori, ktorí si diela do systému LITA doposiaľ nenahlasovali, majú nárok na vyplatenie odmien aj spätne, ale maximálne tri roky. Zároveň LITA pravidelne zverejňuje zoznam autorov a diel, pri ktorých eviduje nevyplatené odmeny. Nezabudnite si skontrolovať, či na ňom nefiguruje vaše meno alebo niektoré z vašich diel. Ak chcete, aby aj vám LITA v roku 2021 vyplatila odmeny za hromadné použitia, svoje diela (preklady kníh, článkov, filmových dialógov, pôvodné umelecké i odborné texty a i.) za rok 2020 si nahláste najneskôr do konca februára 2021!

Ďalšiu online autorskoprávnu poradňu s LITA sme naplánovali na 9. februára 2021 a tentokrát sa v nej budeme zaoberať kolektívnou správou práv v oblasti prekladu audiovizuálnych diel. Ak máte záujem sa jej zúčastniť, prihláste sa nám na adrese sigmundova@doslov.sk.

ilustrácie: © LITA, Lucia Lukáčová

Autor: o.z. DoSlov53

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2021. Z  januárovej autorskoprávnej poradne s LITA. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/z-januarovej-autorskopravnej-poradne-s-lita/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti