Stretnutie s MKSR k otvorenému listu literárnych prekladateľov a prekladateliek

V utorok 10. augusta sa predsedníčka OZ DoSlov Barbara Sigmundová a riaditeľka LITA Jana Vozárová osobne stretli so zástupcami MKSR k otvorenému listu, v ktorom prekladateľky a prekladatelia vyjadrili svoje pripomienky k pripravovanej novele Autorského zákona. Otvorený list podporilo vyše 130 osobností z prekladateľskej a literárnej obce.

So štátnym tajomníkom MKSR Radoslavom Kutašom, generálnou riaditeľkou sekcie kancelárie ministerky Henriette Geierovou a riaditeľkou odboru autorského práva Lenkou Topľanskou sme diskutovali o tom, aké systémové opatrenia by mohli pomôcť k spravodlivejšiemu nastaveniu zmluvných vzťahov medzi vydavateľmi a prekladateľmi a ako zvrátiť neustále sa zhoršujúce podmienky na umelecký preklad na Slovensku. Spoločne sme hľadali riešenie, ako by sa dala v novom Autorskom zákone zakotviť povinnosť vydavateľov poskytovať prekladateľom potrebné informácie na posúdenie hospodárskej hodnoty ich práv, ktorá vyplýva zo Smernice EÚ, tak aby používateľom diel nevznikla neúnosná administratívna záťaž.

Štátny tajomník MKSR Radoslav Kutaš navrhol zakomponovať do Autorského zákona povinnosť vydavateľov kníh uvádzať v licenčných zmluvách predpokladané príjmy z predaja daného titulu. Na základe tejto informácie budú môcť prekladatelia pri podpise zmluvy vyhodnotiť, či je ponúkaná licenčná odmena primeraná. Zaoberali sme sa aj možnosťou obnoviť povinnosť vydavateľov uvádzať v knihách, v akom náklade daný titul vyšiel.

V záujme férovejšieho nastavenia prekladateľských zmlúv a honorárov sme diskutovali aj o tom, že Fond na podporu umenia ako verejnoprávna inštitúcia môže stanoviť pravidlá férových zmlúv a primeraných odmien, ktoré budú musieť vydavatelia dodržať, ak sa budú chcieť uchádzať o dotácie z verejných zdrojov.

Na záver nás štátny tajomník informoval, že MKSR plánuje vytvorenie organizácie (akejsi umeleckej komory), ktorá by mohla nastavovať odporúčané sadzby v jednotlivých umeleckých oblastiach a tiež poskytovať umelcom poradenstvo v oblasti autorských práv.

Ďakujeme všetkým signatárom a signatárkam otvoreného listu, ktorí pomohli, aby sa stretnutie zrealizovalo, ďakujeme LITA, autorskej spoločnosti za dlhodobú pomoc pri obhajovaní záujmov literárnych prekladateľov a prekladateliek, a v neposlednom rade ďakujeme zástupcom a zástupkyniam MKSR za konštruktívny dialóg.

Proces transpozície smernice EÚ 2019/790 o autorskom práve do slovenskej legislatívy budeme aj naďalej pozorne sledovať.

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2021. Stretnutie s MKSR k otvorenému listu literárnych prekladateľov a prekladateliek. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/stretnutie-s-mksr-k-otvorenemu-listu-literarnych-prekladatelov-a-prekladateliek/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Prečítajte si aj:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti