Časopis Verzia vyhlasuje súťaž Prekladateľský inkubátor

Milé adeptky, milí adepti, kritici a kritičky literárneho prekladu!
Časopis Verzia vyhlasuje súťaž Prekladateľský inkubátor.

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž je určená pre všetkých študentov a absolventov filologických odborov, ktorí sa chcú uplatniť v umeleckom preklade. Do súťaže sa môže zapojiť každý, komu zatiaľ nevyšiel knižný preklad.

Aké sú súťažné kategórie?

Súťaží sa v dvoch kategóriách. Do každej kategórie môže súťažiaci poslať len jeden text. Zo súťaže budú vyradené texty preložené cez tretí jazyk.

1. kategória: umelecký preklad:

Súťažiaci si môžu vybrať text s rozsahom 7 NS – 12 NS* (1 NS = 1800 znakov s medzerami) pri próze a 30 – 40 veršov pri poézii z nasledujúcich tém:

a) Súčasná rumunská poviedka (po r. 2000)
b) Nová nemecká queer, čierna, post-koloniálna, post-migrantská literatúra (po r. 2000)
c) Preklad poviedky Samanty Schweblin podľa vlastného výberu
d) Rodina v súčasnej švajčiarskej po nemecky a po francúzsky písanej literatúre (po r. 2000)

* Odporúčame súťažiacim, aby si vybrali ucelené literárne dielo (ideálne poviedku). Súťažiaci sa môžu zapojiť aj s úryvkom z rozsiahlejšieho literárneho žánru, napr. románu (v podkategóriách b a d). V takomto prípade však porota bude posudzovať aj schopnosť uchádzača/-ky vybrať reprezentatívnu ukážku v spomínanom rozsahu, ktorá funguje ako samostatný text aj po vyňatí z románu a zároveň dobre zastupuje výrazové osobitosti celku, z ktorého pochádza.

2. kategória: reflexia umeleckého prekladu

Súťažiaci sa do tejto kategórie môžu zapojiť s esejou (b) alebo kritikou prekladu (a) s maximálnym rozsahom 8 NS (1 NS = 1800 znakov s medzerami):

a) kritika prekladu ľubovoľného diela preloženého do slovenského jazyka.
b) esej na tému „Invariant je najväčší hoax v dejinách prekladu.“ (L. Venuti na konferencii v Banskej Bystrici, 2021)

Čo získa víťaz?

 • odbornú redakciu a konzultáciu svojho prekladu / kritiky prekladu / eseje so skúsenou redaktorkou alebo redaktorom
 • víťazné texty budú publikované v časopise Verzia
 • ročné členské v občianskom združení DoSlov a s ním aj všetky výhody, ktoré z členstva vyplývajú (zľavnené alebo bezplatné vstupné na všetky naše podujatia, profil v zozname literárnych prekladateliek a prekladateľov a i.)
 • finančnú odmenu 100 EUR

Každý súťažiaci musí vyplniť a odoslať prihlasovací formulár do 31. 1. 2022. Súčasťou hodnotenia je aj schopnosť uchádzača vybrať vhodný text a adekvátne ho predstaviť (vrátane predstavenia prekladateľskej stratégie), preto súťažiacim odporúčame dôsledne vyplniť prihlasovací formulár.

Prihlasovací formulár:

  Označte kategóriu, v ktorej sa chcete zapojiť do súťaže:

  Vychádza súťažný text z Vašej bakalárskej, diplomovej, seminárnej, prípadne inej školskej práce?

  osobných údajov

  V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte Natáliu Rondzikovú na rondzikova@doslov.sk

  Autor: o.z. DoSlov33

  Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2021. Časopis Verzia vyhlasuje súťaž Prekladateľský inkubátor. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/casopis-verzia-vyhlasuje-sutaz-prekladatelsky-inkubator/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

  Páči sa vám, čo robíme?

  Podporte nás!

  Pozrite sa späť na

  Zaujímavosti